Pracovní víza v RAK, Duabi

POBYT V DUBAJI

Vlastníci, akcionáři a partneři ve společnostech v zónách volného obchodu v RAK mají nárok na pracovní vízum.

 

Pracovní víza Dubaj - druhy víz:


Investor / společník společnosti v zóně volného obchodu
Toto pracovní vízum se vydává vlastníkům podniků v zónách volného obchodu (Investor) nebo akcionářům či společníkům ve společnostech v zónách volného obchodu. Obvykle platí 3 roky a držitel víza nesmí pobývat mimo SAE déle než 6 po sobě jdoucích měsíců. Pro žadatele o tento typ víza není stanovena horní věková hranice.


Manažer či jiný zaměstnanec
Toto pracovní vízum se vydává manažerům nebo zaměstnancům společností zřízených v zónách volného obchodu ve věku 20 až 60 let. Obvykle platí 3 roky a držitel víza nesmí pobývat mimo SAE déle než 6 po sobě jdoucích měsíců.

 

Rodinný příslušník
Muži, kterým bylo RAK FTZ vystaveno pracovní vízum, mohou požádat o víza pro rodinné příslušníky za účelem zaopatření vyživovaných osob. Toto vízum se obvykle vydává na 3 roky.

 

Návštěvnické
Návštěvnické vízum je povolení krátkodobého vstupu na území SAE, vydává se na 30 nebo 90 dnů.

 

Praktická informace
Občané České republiky nepotřebují pro vstup do Spojených arabsnkých emirátu od 22. března 2014 víza a pro cestu jim stačí platný cestovní pas. Pobyt na územ SAE bez víza po možný dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Bezvízový režim se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečného pobytu. Překročení povolené délky pobytu je penalizováno.

Řešením je práve získání pracovního business víza.

 

 

 

Kontaktujte nás

Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře níže, na email recepce recepce@zalozenioffshorefirmydubai.cz nebo na tel. čísle (+420) 228 808 045